Esmaspäev, 23. mai 2022

Küünlaümbriste jaht 2021/2022

"Küünlaümbriste jaht" on juba kuuendat korda toimuv lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaania, mille raames kutsutakse noori üle Eesti koguma kokku võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid.


Küünlaümbriseid saab lõputult ümber töödelda

Kampaania olulisim eesmärk on laste ja noorte keskkonnateadlikkuse suurendamine ning taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine. Alumiinium ei lagune prügimäel või looduses mitte kunagi, mistõttu annab isegi väikese koguse küünlaümbriste kokku kogumine märkimisväärse panuse looduse hoidmisesse.

AITÄH!!

Ka meie lasteaed võttis projektist osa. Tabel, kuhu sai toodud koguse kirja panna asus lasteaia seinal, sest COVIDi piirangutest tulenevalt, ei saanud sel ajal veel lapsevanemad majja sisse.
Küünlaümbriseid tõi 4 last. Aitäh Emilia Sadee, Mattias, Joosep ja Romet. Kokku kogunes 441 alumiiniumümbrist kaaluga 1 kg. Just sellise kaalu teatas mulle AS Kuusakoskis küünlaümbriseid kaalunud noormees.

Väike samm looduse hoidmiseks

Kampaania jooksul kogutud ja ära toodud küünlaümbriste rahalise väärtuse (vanametalli turuhind kampaania lõpus) osas lisab Kuusakoski omalt poolt sama summa juurde ja suunab selle heategevusse (nt kui tuuakse x tonni ümbriseid, mille rahaline väärtus on 5000 € turul, siis Kuusakoski paneb sama summa juurde ja suunab 10 000 € heategevusse).


Kampaania on küll lõppenud aga
jäätmete sorteerimine jätkub kodudes


Projekti ajal lahendasid lapsed õpetajate juhendamisel ristsõnu, nt:
https://www.kuusakoski.com/contentassets/66afb00007c240d9bcac2932d36fdb43/kuunlaumbriste_jaht_ristsona2.pdf

Otsisid sõnu:

https://www.kuusakoski.com/contentassets/66afb00007c240d9bcac2932d36fdb43/sonamang.pdf

Aitäh osalenud peredele!

Pille

Pühapäev, 22. mai 2022

Radoonitaseme mõõtmistulemused Neeme Mudilas

Radooni mõõtmisest Neeme Mudilas „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 9. Nõuded ruumide sisekliimale määrab ära keskmise ruumide radoonisisalduse. Ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³).

Väike kuid tähtis - radoonitaseme mõõtja

Radoonitaseme mõõtmisi viib läbi Eestis Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond. Kontakteerudes eelnimetatud osakonnaga saime infot, et radoonitaset on soovitav mõõta kütteperioodil, kuna siis on soodustatud radooni majja imbumine ning saadav tulemus peegeldab eeldatavalt halvimat olukorda. Otstarbekas on mõõta radooni taset hoone esimesel korrusel (teatud juhtudel ka teisel korrusel) või keldrikorrusel, kui sealseid ruume kasutatakse elu- või tööruumidena. Kõrgematele korrustele radoon üldjuhul ei jõua ning seal probleemi enamasti ei esine. Mõõtmise ajal ei tule oma tavapärast eluviisi muuta - inimesed peaksid elama oma igapäevast elu ning kasutama ruume harjumuskohaselt.

Radoonitaset mõõdeti kahes rühmas

Kasutasime pikaajalist mõõtmismeetodit 29.10.2021-12.01.2022. Detektorid paigutasime Rannapõnnide ja Rõõmupallide rühma- joonisel märgistatud ristikestega.

Tulemus: mõõteperioodi keskmine radooni aktiivsuskontsentratsioon oli :
 • Rannapõnnides 35±11 Bq/m3 
• Rõõmupallides 63±17 Bq/m3 

Võime tulemusega väga rahul olla.!

Pille

Neljapäev, 5. mai 2022

Lilled rõõmuks emmele

Ehk olete märganud, et lasteaia peaukse juures, lillekastides õitsevad ilusad, värvilised võõrasemad?  Ah, et kuidas need sinna said? Aga Rannapõnnide ja Rõõmupallide lapsed istutasid! 

Võõrasema ehk aedkannike (Viola ×wittrockiana)

Imelised õied emadepäevaks

Lisaks võõrasemale istutas Raul lasteaia õue
kaunistama imeilusa, punase rododendroni. 

Oli mõnusalt karge ennelõuna, kui lapsed võtsid käsile lillekastide korrastamise, et need enne emadepäeva kauni ilme saaks.

Raulil olid käed tööd täis..

...ja juhendamist palju

Rannapõnnid valmistavad mulla ette

Rõõmupallidest detektiivid leiavad tööde käigus tõuke, kive, savi, paberit jne.
Kõik see tuleb ka läbi uurida


Istutamine võib alata

Näpud saavad kõigil mullaseks

Esimestel lilledel on juured juba mullas

Vahest tuleb oma järjekorda kaua oodata

Lillekastides olid talve üle elanud ka mitmesuguste putukate munad, millest osad juba tõuguks saanud ja munast tühi kest maha jäänud. Lisaks leidsid Rõõmupallid fooliumist tabletipakendi ja küll oli arutamist, kuidas selline prügi mulla sisse sai ja kui kaua mullas oli kõdunenud, kuid polnud oma välimust suurt muutnud? Üllatus oli ka lastele, et lille juuri oli pea samapalju, kui lille maapealset osa. Nii palju avastamist! 

Rõõmupallide suured imed väikses lillekastis


Üks suur ime üllatas end rododendroni juures. Mis te arvate ...

...kui pikaks saab end venitada vihmauss?

Kui istutustööd said tehtud ja lapsed kontrollisid veel, et just tema istutatud lill sai kenasti mulda, palusin lastel üle vaadata ka töökoha ümbruse. 

Kahjuks ei saa enne mängima minna, kui töökoha ümbrus on ka koristatud


Lisaks toitainetele vajavad värskelt mulda pandud taimed...

...vett

Ühiselt koristades saab töö kiiresti tehtud...

...ja kui tööriistad on omal kohal, saab mängudega alata

Päev oli töine ja iga laps sai sõrmed mullaseks. Lisaks värskele õhule ja mõnusale füüsilisele tegevusele, said lapsed ka väärtuslikke teadmisi, taimedest, loodusest, jäätmetest ning töökasvatusest.

Õp. Kadri