pühapäev, 3. mai 2020

Putukahotell


Putukahotelli ideed kasutavad aiapidajad, et häid tolmeldajaid paigale meelitada, kuid see on ka suurepärane õppevahend, mis sobib nii kodu-,  kooli- kui lastaia aeda.
Parim aeg hotelli ülesriputamiseks/paigaldamiseks on varakevadel, sest siis tulevad putukad sinna munema. Sügisel jääb hotell aga talvekorteriks. Kuna see on hotell, mida koristama ei pea, võib see aastaid rahus seista ja järjest uusi liike võõrustada. Putukahotell on hea võimalus putukaid uurida ja avastada.
Meie putukahotelli karkassi meisterdas euroalustest valmis majahoidja Raul. Nüüd on aeg see ka sisustada.


Nii võikski tuua käbisid, pilliroogu, mõne kärgtellise, kive, oksi jms. Andke märku, kellel mida on või korjama läheb, siis hea arvestada.Põnev, milline saab lõpptulemus olema…
Pille

E-seminar "Linnaaiandus: olukord, hirmud ja võimalused"


Liina ja Pille osalesid 29. aprillil, algusega kell 18.00 Tallinna Ülikooli ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt korraldatud e-seminaril "Linnaaiandus: olukord, hirmud ja võimalused", mis keskendus teemale, kas linnas kasvatatud toit on ohutu inimese tervisele.


Aina rohkem räägitakse, et linnastumisega kaasnevate probleemide seas on üha kriitilisemaks muutunud linnaelanike võõrdumine loodusest, nõrgemaks on jäänud teadmised looduse toimimisest ja looduslike protsesside tajumisest. Üks võimalus linnapiirkondades keskkonnateadlikkust tõsta, keskkonnasõbralikke tegevusi leida ning keskkonda ja inimeste toidulauda rikastada on linnaaiandus ehk söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnas. Need tegevused on aktiivselt käivitunud ka Tallinnas. Kui 2018. aastal rajati palju kõlapinda saanud Laagna kogukonnaaed Lasnamäel, siis tänaseks on toimivaid linnaaedu juba kümme. Väga suur huvi oma õppeaia rajamise vastu on ka lasteaedadel, koolidel, noortekeskustel, päevakeskustel ja teistel.

Linnatingimustes toidu kasvatamisel peab olema tagatud ka ohutus. Võimalikud ohuallikad on nii atmosfäärne saaste, mulla raskmetallide sisaldus kui ka ebasobilik mulla mikrobioloogiline koostis.E-seminaril räägiti Tallinna linnaaedades läbiviidud mullastiku ja taimestiku uuringutele tuginedes neljal teemal. Linnaaianduse arenguid Tallinnas tutvustas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuht Maria Derlõš. Raskmetallide sisaldust mullas ja taimedes ning seda mõjutavaid tegureid käsitles TLÜ keskkonnakorralduse lektor Piret Vacht. TLÜ külalisprofessor Tiiu Koff tegi ülevaate uuringust "Tallinna linnaaedade mulla- ja taimeproovide analüüs". TLÜ süsteemibioloogia lektor Kairi Koort avas teema "Milliseid kasulikke või ka kahjulikke mikroobe võib leida aiamullast?".
Pille

Veebiseminar

Pille ja Annika osalesid 29.04.2020 FEE poolt koordineeritud Youg Reporters for the Environment programmi raames toimuval veebiseminaril "Fotode ja videote pealkirjastamine", mis oli osalejate poolest etniliselt kirju.Lisaks Eestile oli osalejaid paljudest maailma nurkadest , näiteks Läti, India, Malta, Montenegro, Tšehhi , jne.      Esinejaks oli  James O` Hagan,  Euronewsi reporter, kes on olnud tihedalt seotud ka Euronewsi hommikuse uudistesaate Good Morning Europe käivitamisega. James kirjutab artikleid ja teeb reportaaže väga erinevatel teemadel. James rääkis, kuidas jutustada mõjusat ja selget lugu fotode, kaadrite ja graafikute abil. Tema ise valib oma lugusid selle järgi, mis teda kõnetab, samuti selle järgi, mis ei ole omakasupüüdlik ning on kasulik nii kesk- kui inimkonnale. Ta jagas meiega ühte oma Euronewsi reportaaži toidu kasvatamisest kliimamuutuste ajastul:
     Erilise tähelepanu all oli fotodele ja videotele meeldejäävate ja täpsete pealkirjade panek. Selleks oli tal 3 nõuet: kus, millal ning ühelauseline kirjeldus. Kui kirjutatakse fotode juurde ka artiklit, siis peaks pealkiri olema kaasamõtlema panev (küsivas vormis).
 
 
Annika