teisipäev, 25. september 2018

Taaskasutame kilekotte

Meie kõige väiksemad mudilased on alles mähkmetes ja nendel pisikestel peab igapäev mähkmeid vahetama. Enne prügikasti viskamist paneb, õpetaja abi, Annika need mähkmed kilekoti sisse, et rühmaruumis teatud aroomid ei leviks. Kasutame ära nii leivakotid kui ka muud pisemad kotikesed.
Sügisene spordipäev 2018

Selle aasta sügisese spordipäeva planeerisme esialgu 17. septembriks aga hommikul õue vaadates saime aru, et sellise vihmaga me ei spordi. Lükkasime spordipäeva kaks päeva edasi ja siis tervitas meid hommikul juba ilus päike. Lapsed said terve hommikupooliku õues joosta, palli vista, kaugust hüpata ja täpsust visata. Sellel ilusal kolmapäeval oli ilmataat meiega väga helde.
Peale sportimist said kõik lapsed šokolaadimedalid ja kõrrejoogid.
Õppe- ja väärtusterada meie õuealal ja metsas

22. veebruaril avasime pidulikult õppe- ja väärtusteraja. Rada kulgeb meie hoovist metsa, sealt mere äärde ning mööda mere äärt meie õuele tagasi.
Sellise raja tegemiseks kogunesid tublid Neeme Mudila õpetajad õues kokku ja üheskoos läksime väiksele matkale. Kirja panime puud ja taimed mis ümbritevad meie lasteaeda. Nimekiri sai päris pikk. Peale seda sai otsitud Internetist infot nende taimede kohta ja ning lõpuks valmis igast taimest ja puust infoleht.
Lamineeritud infolehed asuvad puude ja põõsaste juures ning igaüks saab sealt lugeda ja teada midagi uut.
Igal õpetajal on võimalus läbi viia õuesõppe tunde kasutades neid infolehtesid.

Kurgisõbrad

Õpetaja  Aime osales Rõõmupallide rühmaga Räpina Aianduskooli projektis, mille käigus tuli üles kasvatada 3 kurgitaime ja 3 pisimelonitaime.
Projektiga alustati juba veebruaris ja kevadeks kasvasid ilusad suured kurgitaimed ning lapsed said maitsta oma käega külvatud kurke.
Meloni saaks jäi seekord kesiseks kuna taimed idanesid halvasti ja hakkasid hilja kasvama. Ehk järgmine aasta uus katse.


Keskkonna töörühm

Keskkonna töörühma kuuluvad:

Pille Trumm - direktor
Liina Ratnik - õpetaja
Ingeri Jõesaar - õpetaja
Elvi Hantsom - õpetaja
Aime Kivimaa - õpetaja
Tiina Klamas - õpetaja
Kätlin Barz - õpetaja
Annika Ennok - õpetaja abi
Sirje Põllu - muusikaõpetaja
Eda Suits - tervishoiutöötaja
Mailis Virve - lapsevanem
Carmen Viherpuu - Jõelähtme Vallavalitsuse esindaja

neljapäev, 20. september 2018

Rohelise kooli tutvustus


Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 51 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2018. aasta kevadel oli programmiga liitunud 52 õppeasutust.
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Rohelise Kooli programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmis osalemist toetab Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Haridusamet. 
Aastatel 2016/2017 toetas elurikkuse ja looduse teema põhjalikumaks käsitlemiseks käivitatud projekt "Suur taimejaht" tegevusi ka Toyota Europe. 2018./2019. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks sai Rohelise Kooli programm toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning programm muutub uuest õppeaastast üle-eestiliseks.

Mida programmis osalejad teevad?
Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi: 
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia 
2.Käsitletavad teemad 
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. 
Rohelise kooli teemad:


  Elurikkus ja loodus
  Kliimamuutused
  Energia
  Globaalne kodakondsus
  Tervis ja heaolu
  Meri ja rannik
  Prügi
  Kooliõu
  Transport
  Jäätmed
  Vesi

  ToitAastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Üks käsitletavatest teemadest peaks olema, kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus, teised võib vabalt valida. 

Meie valitud teemad on järgmised:
2018/19 teemad:
Rannapõnnid: prügi ja jäätmed
                       globaalne kodakondsus

Rõõmupallid: elurikkus ja loodus
                      õueala

Männikäbid: meri ja rannik


2019/2020 
Rannapõnnid: tervis ja heaolu

Rõõmupallid: kliimamuutused

Männikäbid: transport 

2020/2021
Rannapõnnid: vesi ja energia
Rõõmupallid: toit
Männikäbid: elurikkus ja loodus