reede, 21. juuni 2019

Pidu, pidu!

Neeme Mudila sai 37. aastasteks 17. juunil. Seda pidulikku päeva tähistasime rannas piknikuga.Ilm oli ilus ja kõigil rõõmus meel. Ühes koos laulsime ja mängisime ning saime maiustada.Parimad sportlased said kätte ka spordipäeval välja teenitud medalid.

                          🎈🎉Palju õnne meile! 🎉🎈

teisipäev, 11. juuni 2019

Linnud meie pesakastis

Täna panime tähele, et lasteaia hoovis olevale kuusele pandud pesakasti kohal käib tihe liiklus. Selgus, et pesakasti on kenasti omaks võtnud rasvatihased ja väiksed linnupojadki sees piuksumas. Tähelepanelikult jälgides saime teada, et pojakestele käib süüa viimas kaks linnukest - ema ja isa. Pildi pealt on ka näha kuidas üks tuleb just pesast välja ja teine oksa peal ootamas.See oli täna väga vahva avastus, oli põnev jälgida kust poolt linnuvanemad süüa toovad ja tore oli kuulda pojakeste hääli.
Saime rohelise lipu!

5. juunil toimus Rahvus Raamatukogus pidulik sündmus. Rohelise Kooli konverents ja tunnustusüritus. 
Nimelt jagati sellel päeval neile lasteaedadele ja koolidele rohelised lipud kes olid selle väärilised. Ka meie oma armsa mudilaga kuulusime sinna!!! Jipiii 😊
Lippu käis vastu võtmas Pille.
Pille ja Liina Tervisedenduse konverentsil.

4. juunil käisid Pille ja Liina Tervisedenduse konverentsil. Teemaks oli kuidas loome tervist toetavat keskkonda. 
Konverentsi alguses võttis sõna sotsiaalminister Tanel Kiik, ministri sõnavõtule järgnesid erinevad ettekanded ning peale lõunapausi oli võimalus osaleda ühel paneelarutelul. 


Arutelud millel sai osaleda olid järgmised:
  • Liikumist ja söömist mõjutav keskkond kodus, lasteaias ja koolis
  • Ettekannete trio "Psühhosotsiaalne keskkond, sõltuvused ja tervis"
  • Võimalused elukeskkonnda kujundamisel - tervisliku toitumise soodustamine
  • Töökeskkond - psühosotsiaalsed riskid, tööstress ja selle ennetamine
  • Simulatsioonimäng - "Elukeskkonna planeerimine"

Pillel oli valitud arutelu: töökeskkond - psühhosotsiaalsed riskid, tööstress ja selle ennetamine. Liina valis liikumist ja söömist mõjutav keskkond kodus, lasteaias ja koolis. Konverentsil saime palju häid mõtteid mida meie lasteaiasgi kasutada ning siit sai valitud ka Rannapõnnidele uueks õppeaastaks üks rohelise kooli teema - Tervis ja heaolu.

Mõned tähelepanekud, mis jäid kõlama ettekannetest:
  • pane lauale tervislik valik alati ette poole, nii tehakse tervislikum valik suurema tõenäosusega
  • tasuta parkimiskoht tööandja poolt ei ole hea motivatsioonipaketi osa tervise seisukohast.
  • propageerida rohkem ühistransporti ja jalgratast
  • laste liikumist ja toitumist mõjutavad kõige enam keskkond, pere ja sõbrad 
Oleme lastele eeskujuks nii liikumises kui toitmises!

neljapäev, 6. juuni 2019

Koolieelikute jäätmealane õppepäev

Meie lasteaial on olnud võimalus paljudes projektides osaleda. Olgu need siis tasu eest või tasuta. Kirjeldatav projekt oli kõikidele tasuta!
Paar kuud tagasi saime kokkuleppe Liina Kanarbikuga, et meie maja külastatakse 30.mail kell 11.30. Lastele me sellest ei rääkinud, sest üllatused meeldivad meile kõigile.
Koolieelikutele mõeldud jäätmealast õppepäeva rahastas ja eduka läbiviimise eest vastutas Tootjavastutusorgaanisatsioon OÜ.


Projekt oli mõeldud 6-7 aastastele lastele, ent meil õnnestus kaasata ka nooremaid lapsi. Õppepäeva käigus esitati lõbus ja kaasahaarav jäätmealane näitemäng koos praktilise õppetegevusega.
Õppepäeva eesmärk ehk siis saavutatud teadmine:
· laps teab, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning kuidas hoida loodust puhtamana (jäätmete korrektne sorteerimine)
Meenutasime, mida saab teha jäätmetega ning mis on parim ja ohutuim variant keskkonnasäästu seisukohast. 


Lapsed tuginesid paljudes vastustes Pandipakendikeskuses saadud teadmistele. Osati välja tuua vähem tarbimist, korduvkasutust, ümbertöötlemist, ladestamist. Uue teadmisena kuuldi jäätmetest energia tootmist. Protsessist, kus põletatakse prügi energia saamise eesmärgil.
Lapsed said õppepäeva raames sorteerida prügi konteineritesse:
1.    papp ja paber
2.    plast, klaas ja metall
3.    prügiLapsed tegutsesid sorteerimise protsessis väga teadlikult. Küsimusi ja suurt elevust tekitasid beebide kasutatud mähkmed. Kuhu alla need peaks minema. Lõpuks jõuti otsusele, et see on prügi.
Silmnähtavat nõutust, kurbust ja veidi ka viha tekitas foto, kus oli näha looduses suures koguses prügi. Ja kõige kurvem oli tõdeda, et  see prügist laastatud loodus on inimeste tegevuse tagajärg.Lapsed arutasid omavahel, et nemad küll nii ei käitu ja kui näevad kedagi sel moel toimetamas, siis tuleks neile üks korralik äta-äta anda. Uue aruteluga otsustati, et kutsutakse siiski pahalane korrale. Lüüa kedagi ei tohi. Oleme sõbrad omavahel ja loodusega ka!
Kokkuvõtte kirjutas Pille Trumm