esmaspäev, 27. aprill 2020

Neeme Mudila kollektiivi tegusad päevad kriisi ajal

See, et Neeme Mudila kollektiiv on pandud kodustesse tingimustesse kaasa arvatud ka lapsed (et ikka nakatumist vältida), ei ole keegi jäänud istuma käed rüpes oodates paremat aega. Oleme kõik olnud väga tegusad ja tegemisi jätkub palju. Kuna hetkeseisuga on lapsed kodus, siis  õpetajad pakuvad digiõpet. Selleks puhuks on koostatud Rannapõnnide ja Rõõmupallide rühma lastele tegevusmapid, mille sai kätte lasteaia ukse juurde spetsiaalselt tehtud riiulist.

 
Paraku ei ole kõik lapsevanemad mappidel järgi käinud, millest on muidugi kahju, et sellist võimalust ei ole ära kasutatud. 

Pille ja Kätlin koostasid küsitluse lastevanematele, et saada tagasisidet info jõudmisest vanemateni ja ka distantsõppe kohta. Jällegi on kurb tõdeda, et 40 küsitletust andis tagasisidet vaid 9. Tundub, et inimestel on olukorrast hoolimata palju muid tegemisi. 
Oleme jätkuvalt rõhku pannud Rohelise Kooli blogi täiendamisele, kuna 5. maiks peab Rohelise Kooli keskkonna töögrupi juht ( direktor Pille) esitama vahearuande. Edasi jätkub ka töö Tartu Ülikooli Eetika Keskuse poolt korraldatava konkursi  "Hea lasteaed, kui väärtuspõhine lasteaed" raames " Hea lasteaia teerajaja" tiitli hoidmist ja uue " Hea lasteaia edendaja" saamist. 
Kuigi hetkel ei saa füüsiliselt korraldada koolitusi, siis on ka siin tulnud appi digimajandus. Nimelt osalesid veebipõhisel Robootika koolitusel Annika, Liina ja Pille teemal " Haridusrobot Qobo". 


Annika osales ka Robootiku koolitusel WeDo 2.0. Pille võttis osa veebipõhisel Rohelise Kooli kliima muutuste koolitusest ja veel koolitusest haridusministeeriumi poolt koos KOV ja Rajaleidja teemal " Kooli valmidusest". 18.
märtsil tegi Pille meile majasiseselt ühe toreda õppesessiooni teemal " Kuidas pakkuda distantsõpet". Hoiti kenasti pikivahet tahtmise korral sai ka maski ette panna.


Ega meie tegemised ei saanud veel otsa. Nagu eelnevalt mainitud, oli terve meie lasteaia kollektiiv tegevuses. Nüüd tegelesid kokad mitte söögi valmistamisega, vaid hoopis millegi muuga. Heidi tegi suurpuhastust ja veel toidu inventuuriga. Aime S. hoolitses akende heaolu eest. Meie majahoidja Raulil jätkus õues tööd kuhjaga, muru vajas niitmist ja trimmerdamist, samuti tuleb mereäärsel alal silm peal hoida. Kõik õpetajad käisid korda mööda korrastamas rühmas kappe ja metoodika kabinetis süstematiseeriti teemade järgi õppevahendeid. Tehtud on ka omavalmistatud õppemänge. Rühmades desinfitseriti ära kõik mänguasjad. Et meie tervist veelgi hoida, teeb üldruumide koristaja Ulvi pistelist üldpuhastust. Ja et asi väga ühekülgseks ei muutu, pakkus Pille välja vahelduseks toredaid lahendusi nagu näiteks " Raamatuselja luule".


Selleks tuli raamatute pealkirjadest nn. luule tekitada või siis üks mask meisterdada teemal millest keegi viiruse ajal mõtleb. Selle põhjal teeb Pille diginäituse pealkirjaga " Minu emotsioon eriolukorras". Ja veel. 
Soeses koolivaheajaga oli kogu Neeme Mudila kollektiiv toeks patrullides lähiümbruskonda, et tuletada meelde liikumisreegleid väljas viibides. Loodetavasti ei kesta kriisiolukord enam kaua ja inimesed saavad oma tavapärase elu juurde õige pea tagasi. Seniks olgem terved.

Ingeri

reede, 24. aprill 2020

Märka tolmendajat

Õpetaja Ingeri osales kampaanias "Märka tolmendajat". " Märka tolmendajat" on loodushuviliste kohtumised looduses askeldavate tolmendajatega, mille eestvedajaks on Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmajast. Selleks tuli teha foto ja postitada sotsiaalmeediasse märksõnaga " Märka tolmendajat". Piltidest tehakse hooaja lõpus kokkuvõtteid et näha, millised tolmendajad milliseid õisi armastavad. Tolmendajaid saab vaadelda ja neist fotosid teha igal pool liikudes looduses.
Ingeri


Robomiku veebiseminarid

Pille, Liina ja Annika osalesid robootikatigu Qobot tutvustaval veebiseminaril 02.04.2020. Meil endal ka lasteaias üks selline olemas ning saime juurde nii mõnegi nipi, mida enne ei teadnud, näiteks saab ülesande salvestada Qobole mällu ilma, et peaks puslekaarte kogu aeg ette laduma.
Lisaks osales Annika samal päeval toimuval Lego WeDo 2.0 seminaril. Lasteaias olemas 3 komplekti ning viimasest kasutuskorrast ka veidi aega möödas. Sai meelde tuletada ununenut ning juurde uusi oskusi.
Annika Ennok
 

Eriolukorra tingimustes

Lapsi ei ole, rühm on tühi, aga tegemist leidub ikka. On aega varem plaanitud, aga millegipärast tegemata jäänud tööd ära teha. Männikäbide rühma seinale valmisid numbrid ja hulgad erinevatest transpordivahenditest. Õppeaasta jooksul on lapsed tundma õppinud erinevat liiki sõidukeid. Neid üle loendades on transpordi teemal seos ka matemaatikaga. Aga miks on rattaid kõige rohkem? Eks ratastega on ikka kasulikum liigelda!😀
Tiina Klamas
 

 

Paberivabad tegevused Männikäbides


Jaanuarikuu paberivabal nädalal said meie väikesed meisterdada taaskasutusmaterjalidest - valmisid UFOd (ka ju lennuvahendid) 😀

Joonistada viltpliiatsitega riidele ja meisterdada ühistöö kuumaõhupallidest (loetakse esimesteks lennuvahenditeks üldse).
Ning joonistada värvilisele liivale. Liivale joonistamine oli laste jaoks väga tore tegevus, juba joonistatud kujundid oli võimalik kustutada ning jälle ja jälle uuesti proovida. Suur rõõm oli, et sai valida erinevat värvi - kollase, punase, rohelise, sinise ja valge liiva vahel.
Tiina Klamas


kolmapäev, 22. aprill 2020

Ventilatsiooni puhastus


Ventilatsiooni puhastus Vastavalt Eesti Standard EVS 812-2:2014 järgi tuleohutuse tagamiseks tuleb professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele. Meie peame seda tegema vähemalt kord poolaastas, sest seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas- 12 h/ööpäevas. Kasutasimegi ära hetkeolukorra, mil lapsi majas ei ole ning kutsusime 20.04.2020 ventilatsioonisüsteemi puhastustöid pakkuva firma kohale. Püüdsime pildile puhastustöid teostamas Asbeko AIR´ist töömehe. Esmalt puhastati lasteaiahoone, pärast köögi ventilatsioon. Kui ventilatsioon on puhas, on süsteem ohutum ja energiasäästvam. Ja mõlemad näitajad on meile väga olulised.
Pille Trumm