teisipäev, 21. märts 2023

Keskkonnaülevaatus 2019/2023

KESKKONNAÜLEVAATUS 2019/2023

Lasteaed Neeme Mudila 

keskkonnaülevaatus 

2019/2023 

Kasutusel, sobiv variant

 

Kasutusel mõnikord 

 

Katsetasime,  ei sobinud

 

Vajab rohkem propageerimist

 

Kavatseme proovida, katsetuskäigus 


1. Info, teavitamine ja kaasamine

 

 

 

 

 

 

Tegevus

2019/ 2020

2020/ 2021

2021/

2022

2022/

2023

Rühma ja kogu maja puudutava info on kajastatud stendil

Teabe edastamine toimub paralleelselt ka  kodulehe  www.neememudila.ee kaudu 

Eliis.ee keskkonna kaudu informeerime oma töötajaid ja meie maja lapsevanemaid

Blogi kaudu ülevaate jagamine on kättesaadav kõikidele

Keskkonnatöögrupi arutelud toimuvad direktori poolt käskkirjaga kinnitatud grupis,  sisu jagamine toimub protokollide kaudu

Laste Rohelise Kooli töögrupi arutelude kajastamine toimub protokollide kaudu, mis on leitavad ka paberkandjal Rohelise Kooli kaustas

Meedias tegevuste kajastamine (ajalehed, ajakirjad, veebipõhised ajakirjad)

Ühisürituste organiseerimine ja osalemine- kaasamine


Koostööpartnerite teavitamine loob võimaluse paberivabaks suhtlemiseks, enesekontrolliks ja veebipõhiste dokumentide aktsepteerimiseks

Heade praktikate jagamisel on  oluline roll teiste Rohelise Kooli programmis osalevate lasteaedadega, et rääkida enda ja kuulata teiste edulugusid

2. Elurikkus, loodus ja õueala 
Kaardistame õueala infotahvlitega ning hoiame neid puhaste ja tervetena

Täiendame õueala maketti  pärast uute vahendite muretsemist ning maketi purunemisel/lagunemisel

Lapsed kastavad ise lilli kogu majas, sh saalis ja erinevates kabinettides

Lasteaia õuele on meisterdatud putukahotell

Suurendame õuesõppe rolli tubaste tegevuste kõrval

Osaleme Räpina Aianduskooli projektides ning blogi kaudu anname pidevat ülevaadet
Ei õnnestunud projekti saada

Õueala on planeeritud nii, et lastel on lisaks mängu võimalustele ka ruumi jooksmiseks, jalgpalli mängimiseks ning spordipäevade läbiviimiseks

Lindudele pesakastide meisterdamine isadega on muutunud traditsiooniks


Piirangute tõttu ei saaOsaleme Eesti Ornitoloogiaühingu korraldatud talvises aialinnuvaatluses 

Mänguväljaku korrashoidu kajastame mänguväljaku päevikus,mis sisaldab  ka igapäevast visuaalset seiret. 

Vilistlaste kingitud viljapuud ja põõsad on hooldatud, mahakukkunud ja riknenud õunad korjatud

Õuealale on rajatud muru plats, mida ei niideta, et jälgida seal putukate toimetamist

Lapsed kasutavad õues looduse uurimiseks erinevaid mikroskoope, luupe

Lapsed koos õpetajatega istutavad õuealale meelepäraseid taimi ning hooldavad neid


Toalillede arvukus on täieneb

Õueala taimekastides kasvatame maitse- ja ravimtaimi, erinevaid köögivilju.

Lapsed käivad võimalikult tihti õppekäikudel ümbritsevas keskkonnas, metsas ja mere ääres.

3. Kliimamuutused

Iga päev teostame ilmastiku vaatlust ja täidame sellekohast tabelit.


Võtame osa -Sooja kampsuni päevast, millega pöörame tähelepanu inimtegevusest tingitud kliimamuutustele.

Lapsed tõstavad endale ise toidu taldrikule (sobiva koguse), et vältida toidujäätmete teket.

Lapsed ja täiskasvanud jälgivad elektrienergia tarbimist rühmas ja kogu lasteaias.

Kui ruumis kedagi pole, siis kustutame sealt ka tuled.

Kliimamuutuste mõju inimeste tervisele.

Arutleme, miks on nii palju viirushaigusi ja kuidas viiruste ajal käituda.

Terviseampsud iga päev, vaheldusrikkus

Vitamiinidega viiruste vastu.

4. Energia

Oleme säästlikud vee ja kütte tarbimisel. Vee kulul hoiame silma peal AS Loo Vesi´le igakuiselt näitude saatmisega. Teeme aastate lõikes diagramme kulu kohta nii köögi kui katlaruumi näitude põhjal.

Jälgime, et tuled põlevad vaid ruumides, kus on inimesed. Lastest koosnev töörühm teeb pistelist kontrolli.

Ruume tuulutame Terviseameti poolt ettenähtud korras.

Jälgime rühmaruumides, kabinettides, saalis ja koridorides temperatuuri termomeetrite järgi. Hoiame temperatuuri 22 C juures.

Jälgime patareisid vajavate õppevahendite väljalülitatud olekut, kui me neid ei kasuta.

5. Globaalne kodakondsus

Tutvustame erinevate maade kombeid,muinasjutte, lavastusi, luulet, muusikat ning toite. 

Jätkame reisiseinal tutvustamist erinevatest maadest koos personali ja lastevanematega.


Piirangute ajal ei saanud reisidaItaalia õhtute korraldamine, mida aitab läbi viia lasteaias käiv itaalia pere.Itaalia pere laps lahkus


6. Tervis ja heaolu

Osaleme Suukooli kampaanias.

Kaks korda aastas käib hambaarst laste hammaste tervist kontrollimas ning annab teavet lapsevanematele  hambaarsti poole pöördumise vajadusest.


Võõrad ei saanud majja


Lapsevanematel vähene huvi

Tervishoiutöötaja viib läbi terviseõpetuse tunde.

Juhtkond viib läbi nii õueala kui sisekeskkonna riskianalüüsi.

Personal saab soovi korral tööandja kulul gripivaktsiini.

Töötajad käivad regulaarselt töötervishoiuarstil

Lasteaias käivad vaid terved lapsed. Hoiame end ja teisi.

Laste haigestumised lasteaias ja traumajuhtumid märgime üles/ salvestame ning kaardistame ohukohad.

Tervishoiutöötaja teavitab kogu maja personali ja lapsevanemaid haiguspuhangutest ning annab juhiseid paranemiseks ning haigustest hoidumiseks.

7. Meri ja rannik

Mere ja rannikuga seotud teemade ja tegevuste kasutamine õppetöös.

Süstemaatiliselt toimuvad õppekäigud mere äärde, temaatilised vaatlused ja mängud.

Tutvustame mere ja ranniku ökosüsteeme.

Pöörame tähelepanu ohutusele merel ja mere ääres.

8. Prügi ja jäätmed

Lapsed koos õpetajaga käivad rannas kontrollimas prügi olemasolu ja seda likvideerimas. 

Arutelu teemal: plastjäätmete teekond Läänemerre. 

Keskkonnatöögrupi läbirääkimiste tulemusel vallaga paigaldati mere äärde osaliselt maasse kaevatud prügitünn, mille tühjendamise ja ümbruse korrashoiu eest vastutab lasteaia majahoidja. 


Lisa prügiksti tegid õuele töömaleva lapsedArutleme koos lastega: taaskasutus. Kasuta vähem, taaskasuta, töötle ümber.

Õpime prügi sorteerima: millistesse konteineritesse prügi paigutada, vähendada olmeprügi ja toidujäätmeid.

9. Transport

Viime läbi uuringu “Kuidas tulen lasteaeda?

Jälgime ja teeme selgitustööd vanematega, et parklas seisavad autod seisatud mootoriga.

Loendame hommikul parklas autosid, et saada ülevaadet autode kasutamise kohta.

Propageerime jalgsi või rattaga liikumist autosõidu asemel.

10. Vesi

Igal aastal teostatakse joogivee keemilist- ja mikrobioloogilist analüüsi

AS Loo Vesi vahetab veefiltreid ning teostab jooksvaid parendus- ja hooldustöid

Eriolukordade tarbeks on lasteaias võimalik kasutada  Saku Läte kuuma/külma veeautomaati

Õp.abide ametijuhendi kohaselt kontrollivad õp.abid rühmades san.sõlmede töökorras olekut,  ning teavitavad remondivajadusest direktorit

Vee ringluse ja eluslooduse seoste mõistmiseks korraldame veepäeva


Ei saanud pidadaKogume vihmavett kastmiseks

AS Loo Vesi töömehed viivad läbi vestlusi lastega teemadel- kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest

Jälgime vee kulu, koostame diagramme ning analüüsime tulemusi aastate lõikes 

Selgitustöö tegemine: kuidas ja kui palju kasutame vett käte pesemisel, WC-s vett peale vajutades jne.

11.Toit

Lasteaed pakub -terviseampsu, mis  on igapäevane vitamiinirikas vahepala hommiku- ja lõunasöögi vahel


Kokandusring eelistab võimalusel kodumaist toorainet, aidates lapsel saada ülevaadet toiduainete päritolumaadest ja kasutusvõimalustestKokandusringi ei toimu

Kokandusringi ei toimu

Lasteaed jälgib toitlustamist pakkudes suhkrukella reeglit

Lapsed annavad tagasisidet endale kui toidu tarbijale. Küsitlus: mina sõin nii...

Suukooli projektis osalemine, lapsed loputavad peale söögikordi suud ja kasutavad Suukooli poolt kingituseks saadud ksülitoolipastille

Leivanädala tähistamine. Tutvumine erinevate leivasortidega ja nende degustatsioon. Võileibade valmistamine

Vähendamaks toidujääkide teket ja suurendamaks oskust hinnata toidu kogust mida ära sööme, tõstavad liitrühmade lapsed ise endale toidu taldrikule

Koostöös kokkade ja tervishoiutöötajaga toimub pidev menüü rikastamine uute toitudega

Lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahastatavas üleeuroopalises koolikavas, mis võimaldab iga päev lapsele tasuta 0,25 l piima.

Herbaariumi meisterdamine

Tutvumine erinevate hoidistega ja hoidistamise viisidega.                        


Vähemalt korra nädalas on menüüs kalatoidud.

Kasvatame aknalaudadel ise maitsetaimi, tomateid, arbuusi- ja melonitaimi.

Jõuluajal piparkoogitaigna valmistamine ja piparkookide küpsetamine, glasuurimineKodudega koostöös laste lemmiktoitude selgitamine