kolmapäev, 25. september 2019

Anne Velli lasteteater "Pühapäev loomaaias"

18. septembril käis meie lasteaias Anne Velli, kes tegi lastele toreda etenduse. Teemaks oli loomaaaed ja mida loomad seal teevad. 

Lõbus käik loomaaeda räägib lastele, mis üks või teine asi loomi iseloomustab ja nii nagu eluski, peavad loomaaias kõik omavahel läbi saama. Kuigi kõik on erinevad, pole üks teisest parem ja kõikidesse tuleb suhtuda austusega. Tegevus oli lõimitud vahvate laulude ja mängudega.
Liina Ratnik

Infoseminar

Pille osales 17.septembril Haridusasutuste taotlusvoorude “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks”, “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” ning “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ infoseminaril.


Taotlusvoorud on  haridusasutuse oma vajadusest lähtuvalt 3 liiki:
 ▪ haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks (10 000 eurot)
 ▪ koolide ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused (5000 eurot)
▪ haridusasutuste meeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendamiseks (5000 eurot)
 ▪ rahastamine kindlasummalise maksena, jooksev taotlemine
Arendusprojektid nõuded, mida peaks jälgima:
 ● projekt peab sisaldama koolitust;
● koolituse õppekava peab vastama täienduskoolituse standardile;
● projekti eesmärk, oodatavad tulemused ning kirjeldus, kuidas projekt toetab organisatsiooni arengut;
● toetust võivad taotleda haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.
Õpiüritused on just see voor, mida saaksime kasutada meie, sest see taotlusvoor on mõeldud kogu maja õpiürituseks, mitte ainult õpetajate  ja koolijuhtide jaoks.
Taotlus soovitatakse esitada vähemalt 3 kuud enne planeeritavat tegevust, sest taotluse menetlemise aeg on 60 tööpäeva. 10 tööpäeva jooksul toimub taotluse nõuetele vastavuse kontroll. Igat projekti hindab vähemalt 2 HK liiget.
Kindlasti kirjutame “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ taotlusvooru projekti, kas siis juba Rohelise Kooli või projektõppe teemal.

Pille Trumm

esmaspäev, 23. september 2019

Ülemaailmne puude istutamise päev

Ülemaailmse puude istutamise päevaga tähistatakse ENO (ülemaailmse e-kooli) kooliaasta algust.

Neeme Mudila on e-lasteaed ja meie toetasime seda olulist ettevõtmist taimede istutamisega, et muuta lasteaia õueala liigirikkamaks.

Juba varasemalt sai Rohelise Kooli teemadel ja liigirikkuse suurendamise võimalustest rääkida Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirjaga, kes pakkus koheselt välja, et toob meile sobival ajal  taimi, mida saame lasteaiaperega koos istutada.

Nii leppisidki Pille ja Margus kokku, et mõni päev enne istutamist võiks taimed lasteaeda jõuda. Meie üllatus oli suur, kui Margus oma auto tagaluugi avas… Ootasime paari istikut, saime 20.
Kõik koos võtsimegi ette taimede istutamise. Eriline tänu Aimele ja Elvile, kes lapsi juhendasid ja abistasid. Kõik lapsed tahtsid istutada ja kasta. Oodata ei soovinud keegi. Nii võeti kasutusse ka rehad, et puudelt langenud lehti kokku riisuda.Loodame, et kõik istikud juurduvad ning pakuvad tulevikus silmailu ja maitseelamusi.

Pille Trumm

Ikoonimuuseum

19.septembril avardasid oma teadmisi Annika ja Pille Ikoonimuuseumis, kus Orest Kormašov (kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane) rääkis Jumalaema ikoonidest.

Ikoon on enamasti puidule maalitud pühapilt idakirikus, millel on kujutatud Jeesus Kristust, Maarjat, mõnd pühakut, inglit, püha ajaloo või kirikuloo stseeni.
Ikoonimuuseumis on esindatud umbes 20 Jumalaema ikooni tüüpi, nendest igaühel on oma imeline tekkelugu, tähendus ja eesmärk.
Jumalaema ikoonide algseks eeskujuks peetakse pärimuse järgi evangelist Luuka maalitud pilte. Nende alusel kujunesid Bütsantsis erinevad Jumalaema ikooni põhitüübid, nagu näiteks troonil istuv, palvetav, teed näitav (hodegetria), heldinud (eleousa) jt.
Muusemi ikoonide kollektsioon võib vabalt konkureerida suuremate Euroopa ja paljude Venemaa kogudega. Ekspositsiooni kuulub üle 500 vene ikooni, mis on pärit alates 16. sajandist kuni 20. sajandi alguseni. 

Ikoonimuuseumis käik oli nii Annikale kui mulle esmakordne, hariv ja maailmapilti avardav. Pärast Oresti loengut oskame ehk veidi teadlikumalt ikonograafia reegleid vaadelda.
Pille Trumm

pühapäev, 22. september 2019

Metsas seenel

Rannapõnnid metsas seeni otsimas.Mõne üksiku pilviku ja liivatatiku ka leidsime ning uurisime, et neid kõlbab ka süüa, aga mitte toorelt. Kuulub ka söögiseen ju tervislike toiduainete nimistusse.
Ingeri Jõesaar

Õunarong

Männikäbi rühma lapsed vaatlesid erinevaid puuvilju ning poolikute õunte abil meisterdasime õunu ja lehti. Kuna meie selle aasta teema on "Transport", siis otsustasime õuntest ja lehtedest meisterdada õunarongi. Mõtlesime välja ka laulu, kuidas õunarong sõidab kõigile õunu viima. Rongi peale mahub palju õunu ja siis ei pea igaüks oma autoga õunu transportima (hoiame loodust).

Kätlin Barz


Tänukiri matkamängu eest

2019 a kevadel võtsime osa vvvs matkamängust „astumas kevade jälgedes“, mille viisid läbi Liina, Elvi, Tiina ja Pille. Olime selle juba unustanud, kui korraldaja poolt tuli teade, et meie osavõttu tunnustati mängu „Vapu väärtuste viilud“, koti, tänukirja ja postkaartidega.Sellised üllatused on alti toredad.
Õhtul tutvume mänguga, mis on mõeldud lasteaia vanematele rühmadele ja põhikooli I astmele.  Mängul on 4 väärtuste viilu:
·         looduslikud väärtused
·         inimväärtused
·         majanduslikud väärtused
·         kultuurilised väärtused.
Kõik väärtused on seotud aastaaegadega ja sobiva tegevusega sellesse aastaaega, nt.:
Kevad: matkamine, linnuvaatlus pikksilmaga…
Suvi: kanuusõit, ujumine, kalapüük…
Sügis: rattasõit, seenelkäik, sügislehtede vaatlus…
Talv: kelgutammine, suusatamine, uisusõit…

Mängul on eesmärgid, mis seostuvad nii meie Rohelise Kooli, tervisedenduse kui kiusamisest vabaks programmiga.
Täname matkamängu korraldajaid.
Kokkuvõtte koostas Pille

teisipäev, 17. september 2019

Õunaussike, seeneussike, kiviussike....

Täna läksime lastega mere äärde, et seal kividest ussikesi teha. Meie suureks üllatuseks oli rand täis luiki. 

Neid oli nii palju, et kokku loendada neid ei jõudnud. Sellist vaatepilti polnud ma nii lähedalt kunagi näinud. Kui olime luikesid piisavalt vaadanud, hakkasime väikseid kivikesi korjama, et nendest iga üks saaks vahva ussikese teha. 

Igal lapsel valmis omanäoline ussike, mis ussikesega täpselt tegu jääb iga ühe mõistatada.

Meenutasime siinkohal ka vanasõna: enne töö ja siis lõbu. Teeme oma töö kohe ära ja peale seda oli lastel võimalus võrkudel kiikuda ja kivikesi merre visata.