Pühapäev, 22. mai 2022

Radoonitaseme mõõtmistulemused Neeme Mudilas

Radooni mõõtmisest Neeme Mudilas „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 9. Nõuded ruumide sisekliimale määrab ära keskmise ruumide radoonisisalduse. Ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³).

Väike kuid tähtis - radoonitaseme mõõtja

Radoonitaseme mõõtmisi viib läbi Eestis Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond. Kontakteerudes eelnimetatud osakonnaga saime infot, et radoonitaset on soovitav mõõta kütteperioodil, kuna siis on soodustatud radooni majja imbumine ning saadav tulemus peegeldab eeldatavalt halvimat olukorda. Otstarbekas on mõõta radooni taset hoone esimesel korrusel (teatud juhtudel ka teisel korrusel) või keldrikorrusel, kui sealseid ruume kasutatakse elu- või tööruumidena. Kõrgematele korrustele radoon üldjuhul ei jõua ning seal probleemi enamasti ei esine. Mõõtmise ajal ei tule oma tavapärast eluviisi muuta - inimesed peaksid elama oma igapäevast elu ning kasutama ruume harjumuskohaselt.

Radoonitaset mõõdeti kahes rühmas

Kasutasime pikaajalist mõõtmismeetodit 29.10.2021-12.01.2022. Detektorid paigutasime Rannapõnnide ja Rõõmupallide rühma- joonisel märgistatud ristikestega.

Tulemus: mõõteperioodi keskmine radooni aktiivsuskontsentratsioon oli :
 • Rannapõnnides 35±11 Bq/m3 
• Rõõmupallides 63±17 Bq/m3 

Võime tulemusega väga rahul olla.!

Pille

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar