neljapäev, 10. juuni 2021

Neeme Mudila pälvis II rohelipu

4.juunil, algusega 11.00 toimus Rohelise Kooli tunnustusüritus ja lühikonverents, kus haridusasutustele anti üle keskkonnaalase töö eest tunnusmärgis Roheline Lipp. Neeme Mudila sai teise rohelipu omanikuks. See on väga suur tunnustus.

Meie lasteaia nimetamine rohelipu saajate nimistus

Rohelise kooli programmi tunnustusüritust kanti üle Laupa Põhikoolist Järvamaal. Rohelise kooli tegevuste koordinaatoriks Eestis on Tartu Loodusmaja. Programmi elluviimist toetab komisjon, kuhu kuuluvad Liisa Puusepp Keskkonnaministeeriumist, Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist, Reet Kristian Keskkonnaametist, Viivi Lokk Tallinna Haridusametist, Mairi Enok Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Katrin Saart Eesti Keskkonnahariduse Ühingust ja Janika Ruusmaa Tartu loodusmajast.

Tunnustusüritust juhtis keskkonnaajakirjanik Kristo Elias.

Millist tagasisidet me saime?

Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu Loodusmajast

Tere, Pille!

 Neeme Mudilale palju õnne teie teise rohelipu puhul! Eile sai rohelipu taotluste hindamisprotokoll kõik allkirjad ja saan ametlikult teile õnne soovida.

Hindajad tõid välja, et teil on palju sisukaid tegevusi ning lähenete põhjalikult ja süsteemselt ka oma igapäevasele majandamisele (paberikasutus jne). Hea meel oli ka TÜ Eetikakeskuse poolse tunnustuse üle - olete heaks eeskujuks paljudele teistele. 
Aitäh veelkord, et aitate lastel kujuneda loodust armastavateks ja keskkonda hoidvateks inimesteks!

Meil ühtegi sisukat soovitust ja ettepanekut ei tekkinudki! Lapsevanemaid võib alati püüda veel rohkem kaasata, aga viimane aasta ei olnud selles osas liiga lahke. Loodame vaid, et teie ind ei rauge ja suudame omalt poolt pakkuda uusi ideid ja inspiratsiooni!

Eeva

Rohelise kooli programmi Eesti koordinaator

 

Alates 2020. juunist on Rohelise kooli programmil Eesti patroon – president Kersti Kaljulaid, kes andis ka virtuaalselt üle esimese rohelipu.

Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid : „Rohelise kooli lippude sõnum ja lipu välja teenimiseks tehtud pingutus on Eesti riigi edu ja püsimajäämise jaoks vältimatult oluline. Me vajame roheliselt mõtlevat noort põlvkonda, kes teeb ise ja valijana sunnib valituid tegema kõik, et meie keskkond oleks puhas, ökosüsteemid oleksid mitmekesised ja planeet enam ei soojeneks.

Noored on väga teadlikud ja põhjusega murelikud. See, mis toimub täna, mõjutab nende tulevikku märksa rohkem kui meie oma. Meil, suurtel, tuleb olla murelik koos teiega – aga samal ajal tuleb meil oma elukogemuses, väljakutsetega toimetulemise tarkuses olla lastele ja noortele lootust ning indu andvad mõtte- ja tegude kaaslased. Nii saab juhtuda ka positiivset.

Kuidas siis saab üldse panustada üks lasteaed või kool, olgu ta pingutusest lausa sini-heleroheline? Aga saab küll. Tänased lapsed on tulevased otsustajad ja mõjutajad, poliitikud ja ametnikud, ettevõtjad ja aktivistid. Juba neist eelmistest näidetest on aimata, kuidas teadmistest, julgusest ja järjepidevusest pakatavad noored nügivad täiskasvanuid just süsteemsete muutusteni.


Sellel aastal jagati roheline lipp 56 õppeasutusele, kellest 27 said tunnustuse juba teist korda ja 15 kolmandat korda.

Muheda ja huvitava ettekandega õppimisest loomariigis esines zooloog Aleksei Turovski, rääkides vahvaid lugusid loomalaste sõnakuulelikkusest ning kutsudes kõiki loomaaeda külastama.

Aleksei Turovski

Uuel õppeaastal peame alustama uue tegevuskava koostamisega ning uute huvitavate teemade valimistega.

Suurt indu ja jaksu!

Pille

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar